GELENEKSEL TÜRK TIBBI VE MİZAÇLAR KONUSU

Gerek insan sağlığı gerekse tabiat ve çevre sağlığı, biyolojik önlemlerin gerekliliğini

güçlendirmektedir.

Bugün, dünya nüfusunun çoğunluğu için doğal tıbbi ilaçlar en seçkin ilaç

kaynaklarındandır.

 Hz. Nuh (as)ın üç oğlundan (Ham-Sam-Yafes) Yafes’in oğullarından birinin

ismi “Türk” dür. Türk Kavmi oradan doğmuştur. Bu tedavi yönteminin hastalıkların tedavisinde

kullanılmasının ilk bilimsel izleri ve yazılı delilleri beş bin yıl öncesine bu Türk kavmine

dayanmaktadır.

 Daha sonra buradan Hunlar, Uygurlar ve yakın dönem olan Cungo (Orta Devlet),

Hint, İran, Yunan ve Yakındoğu medeniyetlerine kadar uzanmaktadır. Uygurlar toplamda 1200

senelik hükümdarlık yapmışlardır.

 Tibet Şamanizm dinine bağlı olarak bu tedavi yöntemlerini

Uygurlardan öğrenmiştir. “Tıp’ kelimesi “Tibet’lerden yayılmıştır.

Artık, insanoğlu sentetik ilaçların kullanımını azaltmakta, yeniden doğaya dönüş akımı ile birlikte iyi üretim koşullarının ve teknoloji olanaklarının sağlanması ile üretilen doğal tibbi ilaçlara yeniden “merhaba” demektedir

TABİAT TA BULUNAN DÖRT ELEMENT VE İNSAN İLE OLAN İLİŞKİSİ

Bu tıbbin temeli 4 unsurdur, aynı zamanda anasır-ı erbaa da denir:

  1. Ateş (küre-i nar)
  2. Hava (küre-i hava)
  3. Su (küre-i ma)
  4. Toprak (küre-i arz)

 Bu dört madde tabiatı gereği birbirine zıt olmasına rağmen aynı zamanda birbirini

dengelemektedir. Çünkü havanın rutubet sıcaklığı, ateşin kuru sıcaklığı, oyun rutubet soğukluğu

ve toprağın kuru soğukluğu gibi özellikleri bu dengeyi sağlamaktadır.

4 TABİAT

Ateşin tabiatı kuru sıcaktır. İnsan vücudundaki ismi safradır. Vücuttaki depolanan yeri safra

kesesidir.

Havanın tabiatı, rutubet sıcaktır ve insan vücudundaki kanın da tabiatı rutubet sıcaktır.

Bu, karaciğerde depolanır ve kalp ile dolaşımı sağlanır.

Suyun ve balgamın tabiatı rutubet

soğuktur. İnsan vücudunda kan yapmaya hazırlık yapar ve besinleri tüm azalara taşıyıcı görevi

üstelenir. Bunun merkezi akciğerler ve böbreklerdir.

Toprağın ve sevdanın tabiatı kuru soğuktur. İnsandaki merkez beyin ve dalaktır. Vücudun

ihtiyacı olan eser elementleri/mineralleri temin eder.

4 tabiat insan vücudunda 4 keyfiyatı (keyfiyet) oluşturur.

a) Rutubet (nem)

b) Yubuset (kuruluk)

c) Hararet (sıcaklık)

d) Bürudet (soğukluk

  • Balgami Mizaç
  • Demevi Mizaç
  • Safravi Mizaç
  • Sevdavi Mizaç