POSTÜR ANALİZİ

Postür, vücudun iskelet yapısındaki her öğesinin ve her kısmının kendisine en uygun olan bitişik segmentine vücut oranı bakımından en uygun şekilde yerleştirilmesidir. Bu uygunluk mucizevi bir doğal duruş sağlamasının yanında tüm bağların desteği ve birleşimi de kaslarla birlikte uyumlu çalışmalarının bir eseridir.

Postür analizi insan vücut yapısındaki kas, eklemler ve kemik gibi anatomik yapıların dizilim değerlendirilmesine verilen isimdir. Her insanın anatomik duruş yapısı farklı olsa da, doğal duruş biçimleri aynıdır. Bunun dışına çıkılması, yani olması gereken duruş yapısının dışına çıkıldığı durumlar postür bozukluğu ya da duruş bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Vücut postürü otururken de, ayaktayken de, diğer çeşitli hareketleri yaparken de belli bir standartta olmak zorundadır. Bu standartta olmayan vücut postürü her türlü kas ve iskelet sistemi sorunlarına ve yaralanmalarına yol açabilir. Bu nedenle bu tarz durumların tespitinde ivedi olarak tedavi yoluna gidilmelidir. Yaralanmaların olması durumunda da postür bozukluklarının düzeltilmesinin yapılması birinci önceliktir.  Postür analizinin temeline bakılacak olunursa;

 • Anatomik pozisyonlar
 • Eklem hareketleri (normal eklem hareketleri)
 • Kas kısalık testleri
 • Düzlemler ve eksenler postür analizinin temelini teşkil etmektedir.

Postür dengesi bozulursa kuvvet ve kas dengesi bakımından olması gereken statik hareketlerin olduğu gibi yapılamaması sonucuna varılmaktadır. Postürler;

 • Aktif postürler
 • İnaktif postürler olmak üzere 2’ye ayrılırken, inaktif postürler aktif olmayan yani uyumak ve dinlenmek için ortaya çıkan postürlerdir.

Aktif postürler ise,

 • Dinamik postürler
 • Statik postürler olarak 2’ye ayrılır.

Statik postür hareketsiz durumdaki bir postürken, kasların eklemleri stabilize etmesi için er çekimine karşı koymayalarını sağlayan postürlere verilen isimdir. Dinamil postürler ise adından da anlaşılacağı üzere vücudun dinamikliği sırasında vücudun her türlü hareketi sırasıdaki vücut pozisyonlarına verilen addır.

Postür Analizi Nasıl Yapılır, Analizde Neler Kullanılır?

Postür analizi yalın anlamda vücudun duruşunun dört farklı açıdan değerlendirilmesidir. Bu dört farklı açı ayakta duruş esnasında arkadan, önden, sağ yandan ve sol yandan yapılan değerlendirilmede kullanılan açılardır. Bu analizler bu açılardan elde edilen programların bilgisayar programıyla değerlendirilmesi ve daha sonra yerini fiziki muayeneye bırakması olarak anlatılabilir. Bu durum özellikle sporcular için de başvurulan bir analizdir. Postür analizinde;

 • Hasta çıplak ayakta ve çok rahat elbiselerle kendini en rahat hissettiği pozisyonlar kullanılır
 • Postür tahtaları, tahta bloklar, çekül, özel cetveller, mezura gibi araçlar kullanılır
 • Kas kısalığı testleri
 • Vücut dengesi
 • Vücut tipi
 • Vücut kısımlarının düzeni
 • Bacak uzunluğu ölçümleri yapılır.

Bu tanımlarda bahsedilen hususları ayrıntılandırmak gerekirse:

 Vücut dengesi; lateral balans, (vücut ağırlığının herhangi iki ayaktan birine verilmesi) ateroposterior balans (vücut ağırlığının ayağın ön kısmına ya da tam tersi olarak arka kısım topuğa daha fazla anormal biçimde verilmesi) iki kısma ayrılır.

Vücut tipi; endomorfik tip, (şişman ve kısa) mesomorfik tip, (kaslı ve güçlü) ve ektomorfik tip (ince ve uzun vücut yapısı) olarak üç kısma ayrılır.

Kas kısalıkları;

 • Hamstringler
 • Tensör fasia lata ve iliotibial bant
 • Gastro-soleus
 • Kalça fleksörleri (Thomas testi)
 • Lomber ekstansörler
 • Pektorel kaslar olmak üzere altı kısma ayrılır.

Postür Bozukluklarının Düzeltilmesi ve Postür Egzersizleri:

İlk evrelerdeki postüral bozukluklar haricindeki problemlerde cerrahi müdahale ve ardından gelen kapsamlı tedaviler zorunludur.  Bunun haricindeki postüral problemlerde hasta eğitimiyle başarılı sonuç alınması mümkündür. Hastanın rahatsızlığına göre, öncelikle hastaya postürün ne olduğu öğretilerek bunun giderilmesi, doğru duruş vb. eğitimler verilebilir. Zayıf postürlerle alakalı problemlerde buna uygun egzersiz tedavileri çok önemlidir. Tüm bunlar postür analizlerinin önemini arttırmaktadır.