Nörolojik Problemlerde Fizyoterapi

Nörolojik hastalıklarda meydana gelen problemlerin giderilmesi hususunda fizyoterapi çok önemli bir yer kaplamaktadır. İnme, Parkinson, travmatik beyin yaralanmaları, multiple sklerozis problemleriyle karşılaşılan nörolojik problemlerin tedavisi fizyoterapiyle yapılabilir. Hastalıkların tamamiyle sona erdirilmesi mümkün olmasa da, fizyoterapide hastalığın aynı seviyede kalması ve ilerlememesi, hastaların fonksiyonel seviyelerinin arttırılması hedeflenir. Buna uygun tedavi, yöntem ve iyileştirme çabaları fizyoterapinin temel amacını oluşturur.

Nörolojik hastalıklar omurilik ve sinirlerde, beyinde kalıcı problemler bırakabilmektedir. Çok geniş perspektifte incelenebilen problemlerdir. Nörolojik problemlerde fizyoterapi bu geniş perspektifin bir çok noktasına olumlu etkiler edebilir.

  • Beyin damarlarında görülen damar tıkanıklık ya da damar çatlamaları sonucu ortaya çıkan problemler
  • Bunların sonucunda ortaya çıkan hemipleji (inme)
  • Travmatik omurilik zedelenmeleri sonucu oluşan felçler
  • Travmatik beyin zedelenmeleri sonucu oluşan felçler
  • Kısmi felçler
  • Kısmı sinir zedelenmelerinin ardından ortaya çıkan yüz felci gibi sorunlarda fizyoterapi uzmanlarının hastalara periyodik tedavileri önem taşımaktadır.

Nörolojik problemlerde fizyoterapiye karar verildikten sonra hasta ve ailesiyle hekimin kapsamlı bir değerlendirme yaptıkları görülür. Klinikteki güçlendirme programlarına ek olarak evde de hastaların yapacakları egzersizler hem hastalara hem de hasta yakınlarına ayrıntılarıyla anlatılır. Klinik tedavisinin başarıya ulaşması için evdeki tedavinin hekimin ve fizyoterapistin istediği biçimde yapılması da oldukça önemlidir. Evde istenen egzersizler (yatak egzersizleri de bu grupta değerlendirilir) daha temel hareketler olsa da, klinikte gelişmiş cihazlarla daha güçlü fizyoterapi teknikleri uygulanır.

Nörolojik Hastalıklarda İçine Fizyoterapiyi De Alan Süreç Nasıldır?

Nörolojik problemlerde fizyoterapi, uzun ve zahmetli olabilecek iyileşme süresinin ciddi derecede hızlandırılmasını sağlayabilir. Fizyoterapi olmadan sağlıklı bir iyileşme süresini düşünmek mümkün değildir. Fizyoterapiden önce hastanın hayati tehlikesini atlatması beklenir. Bunun tespiti hekim tarafından yapıldıktan sonra, fizyoterapi kararı alınır. İki süreç arası oldukça durağandır. Hastanın hayati tehlikesi sona erdikten sonra kesin bir tanı koyulur. Burada sorunun tam olarak kaynağı ve özellikle beynin tam olarak hangi noktasında ortaya çıktığıyla alakalı nokta atışı gerektiren testler yapılır. Fizyoterapi, hastanın rahatsızlığı sonucu oluşan mevcut durumun en azından devam etmesini hedefleyerek, (mevcut durumun en azından daha kötü duruma gelmemesi) zamanla kaybedilen fonksiyonlarının kazanılabildiği ölçüde kazanılması için şarttır. İlaç tedavisiyle birlikte bütünleştirici bir biçimde kullanılır.

Burada hastaların bir kısmının yaptığı hatalar göze çarpmaktadır. Hastalar geçirdikleri nörolojik rahatsızlıkları ortaya çıkan hareket kısıtlıklarını gidermek için ilaç tedavisinin yanında fizyoterapiyi ihmal ederler. Ya da fizyoterapiye başladıktan bir süre bunu devam ettirmeyi bırakırlar. Bu durumda olumlu seyreden tedavide elde edilen kazanımlarda gerime başlar. Hatta hastalığın ortaya çıkışındaki durumdan dahi bir gerileme gözlenebilir. Fizyoterapist bu süreçte ailenin bir ferdi gibi davranır, o şekilde bir iletişim kurar. Süreç boyunca oluşabilecek durumlar ve beklentiler koordineli bir şekilde herkese açıklanır.

Nörolojik Problemlerde Fizyoterapi Amacı Nedir?

Nörolojik problemlerde fizyoterapinin amacı kişiyi ulaşılabilecek en aktif duruma ulaştırmaktır. Bunun yanında fonksiyonel bağımsızlığını geri kazanmasına yardım etmektir. Sadece mevcut gerilemeleri engellemenin yanında ileride oluşması muhtemel gerilemelerin de önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Burada yapılan bir yanlış da kişilerin sadece fizyoterapist geldiğinde gerekli olan çalışmayı yapmasıdır. Hastanın sadece fizyoterapist olduğunda ya da tedavi kurumundayken çalışıp, onun dışında kendi haline bırakılması çok yanlış bir uygulamadır. Hasta yakınları buna dikkat etmeli, hastanın tedavi dışında da fizyoterapistin verdiği reçeteyi harfiyen uygulaması gerekmektedir. Özetle hastalık tedavisi ve süreç hakkında aşağıdaki hususlar dile getirilebilir:

  • Nörolojik doktorunun tedavisi
  • Etkin bir ilaç tedavisi
  • Fizyoterapist tedavisi
  • Hasta ve hasta yakınlarının bilinçli hareket ederek sürecin diğer bölümlerinde kendilerinin aktif olarak tedavisi bir bütündür.